Foto's scannen, Friesland - Fryslân

Voor het foto scannen in de provincie Friesland of de gemeenten: Leeuwarden, Smallingerland, Heerenveen, Sneek, Tytsjerksteradiel, Opsterland, Achtkarspelen, Skarsterlân, Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Dongeradeel, Franekeradeel, Dantumadiel, Boarnsterhim, Wymbritseradiel, Harlingen, Menaldumadeel, Lemsterland, Kollumerland en Nieuwkruisland, Wűnseradiel, Nijefurd, het Bildt, Littenseradiel, Leeuwarderadeel, Gaasterlân-Sleat, Bolsward, Ferwerderadiel, Terschelling, Ameland, Vlieland, Schiermonnikoog. U kunt op eenvoudige wijze deze opdracht door Scan & Co. laten uitvoeren. U geeft aan waar en wanneer u de foto's wilt laten ophalen en wij regelen de rest! Na het scannen kunnen wij uw foto's weer terugsturen of u kunt het persoonlijk komen afhalen.

Neem contact op met:

SCAN & CO.
Zandkamp 27
3828 GB Hoogland (Amersfoort)
Tel: 0624223456
Email:
Web: www.scanenco.nl

Voor meer informatie kunt u gebruik maken van het online formulier door deze in te vullen en te verzenden. U ontvangt van ons dan informatie over onze dienstverlening en een prijslijst.

Ga naar het online informatie formulier.